Khóa nối xích 16mm YOKE X-016-16 (tải trọng 10 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-16
Đăng ngày 05-10-2020 12:43:52 PM
Giá : 1.705.000 VND

Khóa nối cáp 16mm tải trọng 10 tấn YOKE X-016-16
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.0
- Cỡ xích (mm) : 16

Khóa nối xích 13mm YOKE X-016-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-13
Đăng ngày 05-10-2020 12:40:24 PM
Giá : 1.015.000 VND

Khóa nối cáp 13mm tải trọng 6.7 tấn YOKE X-016-13
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.1
- Cỡ xích (mm) : 13

Khóa nối xích 10mm YOKE X-016-10 (tải trọng 4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-10
Đăng ngày 05-10-2020 12:36:16 PM
Giá : 665.000 VND

Khóa nối cáp 10mm tải trọng 4 tấn YOKE X-016-10
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Khóa nối xích 7.8mm YOKE X-016-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-07
Đăng ngày 05-10-2020 12:32:57 PM
Giá : 525.000 VND

Khóa nối cáp 7.8mm tải trọng 2.5 tấn YOKE X-016-07
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Khóa nối xích 6mm YOKE X-016-06 (tải trọng 1.4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-06
Đăng ngày 05-10-2020 12:27:22 PM
Giá : 485.000 VND

Khóa nối cáp 6mm tải trọng 1.4 tấn YOKE X-016-06
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Khóa nối xích 22mm YOKE X-015-22 (tải trọng 19 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-22
Đăng ngày 05-10-2020 12:03:51 PM
Giá : 2.100.000 VND

Khóa nối xích 22mm tải trọng 19 tấn YOKE X-015-22
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-21
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 19
- Trọng lượng (Kg) : 2.1
- Cỡ xích (mm) : 22

Khóa nối xích 20mm YOKE X-015-20 (tải trọng 16 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-20
Đăng ngày 05-10-2020 12:00:43 PM
Giá : 1.275.000 VND

Khóa nối xích 20mm tải trọng 16 tấn YOKE X-015-20
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-20
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 16
- Trọng lượng (Kg) : 2.1
- Cỡ xích (mm) : 20

Khóa nối xích 16mm YOKE X-015-16 (tải trọng 10 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-16
Đăng ngày 05-10-2020 11:57:27 AM
Giá : 695.000 VND

Khóa nối xích 16mm tải trọng 10 tấn YOKE X-015-16
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 1.2
- Cỡ xích (mm) : 16

Khóa nối xích 13mm YOKE X-015-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-13
Đăng ngày 05-10-2020 11:54:10 AM
Giá : 465.000 VND

Khóa nối xích 13mm tải trọng 6.7 tấn YOKE X-015-13
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6,7
- Trọng lượng (Kg) : 0.7
- Cỡ xích (mm) : 13

Khóa nối xích 10mm YOKE X-015-10 (tải trọng 4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-10
Đăng ngày 05-10-2020 11:46:11 AM
Giá : 265.000 VND

Khóa nối xích 10mm tải trọng 4 tấn YOKE X-015-10
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 10

Khóa nối xích 7.8mm YOKE X-015-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-07
Đăng ngày 05-10-2020 11:09:08 AM
Giá : 245.000 VND

Khóa nối xích 7.8mm tải trọng 2.5 tấn YOKE X-015-07
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Khóa nối xích 6mm YOKE X-015-06 (tải trọng 1.4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-001-06
Đăng ngày 05-10-2020 11:00:41 AM
Giá : 245.000 VND

Khóa nối xích 6mm tải trọng 1.4 tấn YOKE X-015-06
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.08
- Cỡ xích (mm) : 6

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi