Tời cáp mặt đất 5000kg 200m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-200M
Đăng ngày 12-06-2020 01:17:23 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 180m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-180M
Đăng ngày 12-06-2020 01:14:56 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 180m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x180m
- Chiều cao nâng hạ: 180m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 150m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-150M
Đăng ngày 12-06-2020 01:13:25 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 150m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x150m
- Chiều cao nâng hạ: 150m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 100m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-100M
Đăng ngày 12-06-2020 01:11:43 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 16mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 70m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-70M
Đăng ngày 12-06-2020 01:08:13 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 16mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 200m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-200M
Đăng ngày 12-06-2020 01:01:56 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 180m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-180M
Đăng ngày 12-06-2020 01:00:05 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 180m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x180m
- Chiều cao nâng hạ: 180m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 150m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-150M
Đăng ngày 12-06-2020 12:57:52 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 150m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x150m
- Chiều cao nâng hạ: 150m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 100m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-100M
Đăng ngày 12-06-2020 12:55:32 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 70m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-70M
Đăng ngày 12-06-2020 12:53:21 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 200m DUKE DU-213(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-200M
Đăng ngày 12-06-2020 12:44:55 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-213(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-213
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 364kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 100m DUKE DU-213(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-100M
Đăng ngày 12-06-2020 12:43:02 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-213(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-213
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 364kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 70m DUKE DU-213(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-70M
Đăng ngày 12-06-2020 12:40:45 PM

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-213(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-213
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 364kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 45m DUKE DU-3K(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-3K
Đăng ngày 12-06-2020 11:57:45 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 45m DUKE DU-3K(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-3K
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x45m
- Chiều cao nâng hạ: 45m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 193kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 45m DUKE DU-2K(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-2K
Đăng ngày 12-06-2020 11:52:28 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 45m DUKE DU-2K(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-2K
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x45m
- Chiều cao nâng hạ: 45m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 171kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 200m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-200M
Đăng ngày 12-06-2020 11:45:02 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 6mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 150m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-150M
Đăng ngày 12-06-2020 11:42:51 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 150m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 7mm x150m
- Chiều cao nâng hạ: 150m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 120m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-120M
Đăng ngày 12-06-2020 11:39:45 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 120m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 8mm x120m
- Chiều cao nâng hạ: 120m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 100m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-100M
Đăng ngày 12-06-2020 11:38:05 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 70m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-70M
Đăng ngày 12-06-2020 11:35:47 AM

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Giới thiệu

Quy tắc ứng xử

Tất cả các Cán bộ điều hành và nhân viên của Công ty Tân Thế Kim (sau đây gọi là “cán bộ và nhân viên”) phải hiểu đầy đủ sứ mệnh xã hội của Công ty Tân Thế Kim, hành động công bằng và tuân thủ “Quy tắc ứng xử” này và các quy tắc bổ sung liên quan, cũng như các quy tắc xã hội , và phải có nhận thức...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi