Tời cáp mặt đất 5000kg 200m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-200M
Đăng ngày 12-06-2020 01:17:23 PM
Giá : 221.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 180m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-180M
Đăng ngày 12-06-2020 01:14:56 PM
Giá : 221.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 180m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x180m
- Chiều cao nâng hạ: 180m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 150m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-150M
Đăng ngày 12-06-2020 01:13:25 PM
Giá : 219.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 150m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x150m
- Chiều cao nâng hạ: 150m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 100m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-100M
Đăng ngày 12-06-2020 01:11:43 PM
Giá : 214.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 16mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 5000kg 70m DUKE DU-215(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-215-70M
Đăng ngày 12-06-2020 01:08:13 PM
Giá : 210.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 5000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-215(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-215
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 10HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 16mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 395kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 200m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-200M
Đăng ngày 12-06-2020 01:01:56 PM
Giá : 216.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 180m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-180M
Đăng ngày 12-06-2020 01:00:05 PM
Giá : 216.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 180m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x180m
- Chiều cao nâng hạ: 180m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 150m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-150M
Đăng ngày 12-06-2020 12:57:52 PM
Giá : 216.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 150m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x150m
- Chiều cao nâng hạ: 150m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 100m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-100M
Đăng ngày 12-06-2020 12:55:32 PM
Giá : 205.500.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 70m DUKE DU-214(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-214-70M
Đăng ngày 12-06-2020 12:53:21 PM
Giá : 205.500.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-214(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-214
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 375kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 200m DUKE DU-213(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-200M
Đăng ngày 12-06-2020 12:44:55 PM
Giá : 134.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-213(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-213
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 364kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 100m DUKE DU-213(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-100M
Đăng ngày 12-06-2020 12:43:02 PM
Giá : 127.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-213(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-213
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 364kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 70m DUKE DU-213(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-213-70M
Đăng ngày 12-06-2020 12:40:45 PM
Giá : 124.450.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-213(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-213
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 364kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 3000kg 45m DUKE DU-3K(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-3K
Đăng ngày 12-06-2020 11:57:45 AM
Giá : 128.135.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 3000kg chiều cao nâng 45m DUKE DU-3K(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-3K
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 7.5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 3000kg
- Kích thước cáp  : 14mm x45m
- Chiều cao nâng hạ: 45m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 193kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 2000kg 45m DUKE DU-2K(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-2K
Đăng ngày 12-06-2020 11:52:28 AM
Giá : 96.500.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 2000kg chiều cao nâng 45m DUKE DU-2K(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-2K
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 5HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 2000kg
- Kích thước cáp  : 12mm x45m
- Chiều cao nâng hạ: 45m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 171kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 200m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-200M
Đăng ngày 12-06-2020 11:45:02 AM
Giá : 63.950.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 200m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 6mm x200m
- Chiều cao nâng hạ: 200m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 150m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-150M
Đăng ngày 12-06-2020 11:42:51 AM
Giá : 62.750.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 150m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 7mm x150m
- Chiều cao nâng hạ: 150m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 120m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-120M
Đăng ngày 12-06-2020 11:39:45 AM
Giá : 61.750.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 120m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 8mm x120m
- Chiều cao nâng hạ: 120m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 100m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-100M
Đăng ngày 12-06-2020 11:38:05 AM
Giá : 60.750.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 100m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x100m
- Chiều cao nâng hạ: 100m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Tời cáp mặt đất 1000kg 70m DUKE DU-212(3 pha)
Mã sản phẩm: DUKE DU-212-70M
Đăng ngày 12-06-2020 11:35:47 AM
Giá : 58.550.000 VND

Tời cáp điện cố định tải trọng 1000kg chiều cao nâng 70m DUKE DU-212(3pha)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DU-212
- Thương hiệu : DUKE/STRONG
- Xuất xứ : Đài Loan
- Nguồn điện : 3 pha (380V/50HZ)
- Công suất động cơ : 3HP
- Kiểu loại: Tời cáp mặt đất
- Tải trọng nâng: 1000kg
- Kích thước cáp  : 10mm x70m
- Chiều cao nâng hạ: 70m
- Tốc độ nâng hạ: 12m/phút
- Trọng lượng : 152kg
- Bảo hành: 06 tháng

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi