Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 10 tấn 6m HAK10-04M
Mã sản phẩm: HAK10-04M
Đăng ngày 15-11-2020 11:38:17 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 10 tấn 6m HAK10-04S + DPC10
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK10-04S + DPC10
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 10000 kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng: 2.7 m/phút
- Xích tải: 11.2mm x 4 sợi
- Số nhánh xích: 04 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):6m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW x 2 cái
- Khoảng dầm I :125-200mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 5 tấn 3m HAK05-02M
Mã sản phẩm: HAK05-02M
Đăng ngày 15-11-2020 11:29:36 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 5 tấn 3m HAK05-02S + DPC05
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK05-02S + DPC05
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 5000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 2.7 m/phút
- Xích tải: 11.2mm x 2 sợi
- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 6m HAK01-01M
Mã sản phẩm: HAK01-01M-6M
Đăng ngày 15-11-2020 11:23:31 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 6m HAK01-01S + DPC01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK01-01S + DPC01
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 1000 kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng: 6.6 m/phút
- Xích tải: 7.1 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):6m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:1.5 KW
- Khoảng dầm I :52-153mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 5m HAK03-01M
Mã sản phẩm: HAK03-01M-5M
Đăng ngày 15-11-2020 11:21:41 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 5m HAK03-01S + DPC03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-01S + DPC03
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 3000 kg
- Chiều cao nâng : 5m
- Tốc độ nâng: 5.4 m/phút
- Xích tải: 11.2 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):5m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-01M
Mã sản phẩm: HAK03-01M
Đăng ngày 15-11-2020 11:16:38 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-01S + DPC03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-01S + DPC03
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 3000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 5.4 m/phút
- Xích tải: 11.2 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 2 tấn 3m HAK02-01M
Mã sản phẩm: HAK02-01M
Đăng ngày 15-11-2020 11:08:26 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 2 tấn 3m HAK02-01S + DPC02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK02-01S + DPC02
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 2000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 6.6 m/phút
- Xích tải: 10 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :82-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-02M
Mã sản phẩm: HAK03-02M
Đăng ngày 15-11-2020 11:00:50 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 3 tấn 3m HAK03-02S + DPC03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK03-02S + DPC03
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 3000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 3.3 m/phút
- Xích tải: 10mm x 2 sợi
- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:3 KW
- Khoảng dầm I :100-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.75KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 2 tấn 3m HAK02-02M
Mã sản phẩm: HAK02-02M
Đăng ngày 15-11-2020 10:54:29 PM

Tời xích điện di chuyển 2 tấn 3m + Con trượt HAK02-02S + DPC02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK02-02S + DPC02
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 2000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 3.3 m/phút
- Xích tải: 7.1 mm x 2 sợi
- Số nhánh xích: 02 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:1.5 KW
- Khoảng dầm I :82-178mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 0.5 tấn 3m HAK0.5-01M
Mã sản phẩm: HAK0.5-01M
Đăng ngày 15-11-2020 10:36:29 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 0.5 tấn 3m HAK0.5-01S + DPC0.5
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK0.5-01S + DPC0.5
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 500 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 7.2 m/phút
- Xích tải: 6.3 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:0.8 KW
- Khoảng dầm I :52-153mm
- Tốc độ chạy ngang:12.2m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.12KW
- Nguồn cấp điện : 3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 3m HAK01-01M
Mã sản phẩm: HAK01-01M
Đăng ngày 15-11-2020 10:21:56 PM

Tời xích điện di chuyển dầm đơn 1 tấn 3m HAK01-01S + DPC01
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model:HAK01-01S + DPC01
- Hãng sản xuất  : HAK/Japan
- Xuất xứ : Trung Quốc

- Tải nâng: 1000 kg
- Chiều cao nâng : 3m
- Tốc độ nâng: 6.6 m/phút
- Xích tải: 7.1 mm
- Số nhánh xích: 01 (Chain Fall)
- Dây điện điều khiển(8×1.25):3m(có cáp lực)
- Công suất động cơ nâng:1.5 KW
- Khoảng dầm I :52-153mm
- Tốc độ chạy ngang:11m/phút
- Công suất động cơ chạy ngang:0.4KW
- Nguồn cấp điện:3 pha,380v/50HZ
- Tay điều khiển 4 nút(lên,xuống,qua,lại) + nút on + nút dừng khẩn
- Bảo hành : 12 tháng

Giới thiệu

Hợp tác đầu tư

Chúng tôi thật sự cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp sản phẩm và vật liệu công nghiệp cho chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm những nhà cung cấp với những giá trị sau: Nhà cung cấp phải cam kết, đảm bảo hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của Hãng/Nhà...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi