Pa lăng xích điện di chuyển 2.5 Tấn 4m LK DAM-2.5S
Mã sản phẩm: LK DAM-2.5S
Đăng ngày 04-07-2018 06:43:31 AM
Giá : 91.975.000 VND

Tời xích điện di chuyển 2.5 Tấn 4m LK DAM-2.5S
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DAM-2.5S (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2.5 tấn
Tải trọng kiểm định : 3 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø11.2 x 34 mm
Tốc độ nâng hạ : 5.5 m/phút
Tốc độ di chuyển: 16m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 3.5Kw
Động cơ di chuyển: 0.75Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 203Kg

Pa lăng xích điện cố định 2.5 Tấn 4m LK DA-2.5S
Mã sản phẩm: LK DA-2.5S
Đăng ngày 04-07-2018 06:33:43 AM
Giá : 65.975.000 VND

Tời xích điện cố định 2.5 Tấn 4m LK DA-2.5S
Thông số chi tiết Palang xích điện 2 điểm 1 tốc độ 2.5 tấn DA
 Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DA-2.5S (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2.5 tấn
Tải trọng kiểm định : 3 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø11.2 x 34 mm
Tốc độ nâng hạ : 5.5 m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 3.5 Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 128Kg

Pa lăng xích điện di chuyển 2 Tấn 4m LK DBM-2W
Mã sản phẩm: LK DBM-2W
Đăng ngày 04-07-2018 06:20:41 AM
Giá : 89.115.000 VND

Tời xích điện di chuyển 2 Tấn 4m LK DBM-2W
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DBM-2W (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2 tấn
Tải trọng kiểm định : 2.5 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø7.1x 21 mm
Tốc độ nâng hạ : 3.4 m/phút
Tốc độ di chuyển: 11m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 1.8Kw
Động cơ di chuyển: 0.4Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 146Kg

Pa lăng xích điện cố định 2 Tấn 4m LK DB-2W
Mã sản phẩm: LK DB-2W
Đăng ngày 04-07-2018 06:17:00 AM
Giá : 60.775.000 VND

Tời xích điện cố định 2 Tấn 4m LK DB-2W
Thông số chi tiết Palang xích điện 2 điểm 2 tốc độ 2 tấn DA
 Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DB-2W(01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2 tấn
Tải trọng kiểm định : 2.5 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø7.1 x 21 mm
Tốc độ nâng hạ : 3.4 m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 1.8 Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 94Kg

Pa lăng xích điện di chuyển 2 Tấn 4m LK DAM-2W
Mã sản phẩm: LK DAM-2W
Đăng ngày 04-07-2018 06:12:02 AM
Giá : 70.915.000 VND

Tời xích điện di chuyển 2 Tấn 4m LK DAM-2W
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DAM-2W (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2 tấn
Tải trọng kiểm định : 2.5 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø7.1x 21 mm
Tốc độ nâng hạ : 3.4 m/phút
Tốc độ di chuyển: 11m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 1.8Kw
Động cơ di chuyển: 0.4Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 132Kg

Pa lăng xích điện cố định 2 Tấn 4m LK DA-2W
Mã sản phẩm: LK DA-2W
Đăng ngày 04-07-2018 06:06:42 AM
Giá : 47.515.000 VND

Tời xích điện cố định 2 Tấn 4m LK DA-2W
Thông số chi tiết Palang xích điện 2 điểm 1 tốc độ 2 tấn DA
 Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DA-2W(01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2 tấn
Tải trọng kiểm định : 2.5 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø7.1 x 21 mm
Tốc độ nâng hạ : 3.4 m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 1.8 Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 86Kg

Pa lăng xích điện di chuyển 2 Tấn 4m LK DAM-2S
Mã sản phẩm: LK DAM-2S
Đăng ngày 04-07-2018 04:51:13 AM
Giá : 85.215.000 VND

Tời xích điện di chuyển 2 Tấn 4m LK DAM-2S
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DAM-2S (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2 tấn
Tải trọng kiểm định : 2.5 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø11.2 x 34 mm
Tốc độ nâng hạ : 6.9 m/phút
Tốc độ di chuyển: 11m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 3.5Kw
Động cơ di chuyển: 0.4Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 172Kg

Pa lăng xích điện cố định 2 Tấn 4m LK DA-2S
Mã sản phẩm: LK DA-2S
Đăng ngày 04-07-2018 04:45:36 AM
Giá : 62.205.000 VND

Tời xích điện cố định 2 Tấn 4m LK DA-2S
Thông số chi tiết Palang xích điện 2 điểm 1 tốc độ 1 tấn DA
 Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DA-2S (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 2 tấn
Tải trọng kiểm định : 2.5 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø11.2 x 34 mm
Tốc độ nâng hạ : 6.9 m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 3.5 Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 126Kg

Pa lăng xích điện di chuyển 1.5 Tấn 4m LK DAM-1.5S
Mã sản phẩm: LK DAM-1.5S
Đăng ngày 04-07-2018 04:18:42 AM
Giá : 82.875.000 VND

Tời xích điện di chuyển 1.5 Tấn 4m LK DAM-1.5S
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DAM-1.5S (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 1.5 tấn
Tải trọng kiểm định : 1.88 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø9.5 x 28.6 mm
Tốc độ nâng hạ : 8.7 m/phút
Tốc độ di chuyển: 11m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 3.5Kw
Động cơ di chuyển: 0.4Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 168Kg

Pa lăng xích điện cố định 1.5 Tấn 4m LK DA-1.5S
Mã sản phẩm: LK DA-1.5S
Đăng ngày 04-07-2018 04:08:35 AM
Giá : 60.835.000 VND

Tời xích điện cố định 1.5 Tấn 4m LK DA-1.5S
Thông số chi tiết Palang xích điện 1 tấn DA
 Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DA-1.5S (01sợi)
Tải trọng tiêu chuẩn : 1.5 tấn
Tải trọng kiểm định : 1.88 tấn
Chiều dài dây xích tiêu chuẩn : 4m
Dây xích : Ø9.5 x 28.6 mm
Tốc độ nâng hạ : 8.7 m/phút
Nguồn điện tiêu chuẩn: 380v/50Hz
Thông số động cơ : 3.5 Kw
Trọng lượng gần đúng của máy là : 122Kg

Pa lăng xích điện di chuyển 5 Tấn 4m LK DBM-5W
Mã sản phẩm: LK DBM-5W
Đăng ngày 04-07-2018 03:50:29 AM
Giá : 138.450.000 VND

Tời xích điện di chuyển 5 Tấn 4m LK DBM-5W
Thông số chi tiết Palang xích điện 4 điểm 2 tốc độ 5 tấn DB-5W
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DBM-5W (2sợi)
Tải trọng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 6m
Tốc độ nâng/hạ: 2.75 m/phút
Tốc độ di chuyển: 16 m/phút
Công suất motor di chuyển: 0.75kw
Công suất motor nâng: 4.4 Kw
Qui cách xích tải: Ø11.2 x 34 (mm)
Hộp điều khiển: 6 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Pa lăng xích điện cố định 5 Tấn 4m LK DB-5W
Mã sản phẩm: LK DB-5W
Đăng ngày 04-07-2018 03:35:40 AM
Giá : 97.435.000 VND

Tời xích điện cố định 5 Tấn 4m LK DB-5W
Thông số chi tiết Palang xích điện 5 tấn DB
Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DB-5W (2 sợi)
Tải trọng: 5 tấn
Chiều cao nâng: 6m
Tốc độ nâng/hạ: 2.75 m/phút
Công suất motor nâng: 4.4 kw
Qui cách xích tải: Ø11.2 x 34 (mm)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Pa lăng xích điện di chuyển 10 Tấn 4m LK DAM-10W
Mã sản phẩm: LK DAM-10W
Đăng ngày 04-07-2018 02:59:32 AM
Giá : 283.250.000 VND

Tời xích điện di chuyển 10 Tấn 4m LK DAM-10W
Thông số chi tiết Palang xích điện 10 tấn DA-10W
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DAM-10W (4 sợi)
Tải trọng: 10 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 2.7 m/phút
Tốc độ di chuyển: 16 m/phút
Công suất motor di chuyển: 0.75kw
Công suất motor nâng: 3.5Kw x 2
Qui cách xích tải: Ø11.2 x 34 (mm)
Hộp điều khiển: 6 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Pa lăng xích điện cố định 10 Tấn 4m LK DA-10W
Mã sản phẩm: LK DA-10W
Đăng ngày 04-07-2018 02:50:39 AM
Giá : 239.850.000 VND

Tời xích điện cố định 10 Tấn 4m LK DA-10W
Thông số chi tiết  Palang xích điện 10 tấn DA
Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DA-10W (4 sợi)
Tải trọng: 10 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 2.7 m/phút
Công suất motor nâng: 3.5kw x 2 
Qui cách xích tải: Ø11.2 x 34 (mm)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Pa lăng xích điện di chuyển 7.5 Tấn 4m LK DAM-7.5W
Mã sản phẩm: LK DAM-7.5W
Đăng ngày 04-07-2018 12:57:01 AM
Giá : 199.550.000 VND

Tời xích điện di chuyển 7.5 Tấn 4m LK DAM-7.5W
Thông số chi tiết Palang xích điện 7.5 tấn DA-7.5W
Palăng xích điện di chuyển: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DAM –7.5W (2 sợi)
Tải trọng: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 1.8 m/phút
Tốc độ di chuyển: 16 m/phút
Công suất motor di chuyển: 0.75kw
Công suất motor nâng: 3.5Kw
Qui cách xích tải: Ø11.2 x 34 (mm)
Hộp điều khiển: 6 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Pa lăng xích điện cố định 7.5 Tấn 4m LK DA-7.5W
Mã sản phẩm: LK DA-7.5W
Đăng ngày 04-07-2018 12:47:38 AM
Giá : 152.750.000 VND

Tời xích điện cố định 7.5 Tấn 4m LK DA-7.5W
Thông số chi tiết  Palang xích điện 7.5 tấn DA
Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: DA- 7.5W (2 sợi)
Tải trọng: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 1.8 m/phút
Công suất motor nâng: 3.5kw
Qui cách xích tải: Ø11.2 x 34 (mm)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Palăng xích điện di chuyển 2 tấn LK LTDM-2W
Mã sản phẩm: LK LTDM-2W
Đăng ngày 03-07-2018 11:56:52 PM
Giá : 69.750.000 VND

Tời xích điện LK 2 tấn 4 m di chuyển LK LTDM-2W
Mã sản phẩm: LTDM-2W
Tải trọng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 3.4 m/phút
Tốc độ di chuyển: 15.7 m/phút
Công suất motor di chuyển: 0.3kw
Công suất motor nâng: 2Kw
Qui cách xích tải: Ø7.1 x 1 (mm) x 2 sợi
Hộp điều khiển: 6 nút + 1
E-STOP Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Palăng xích điện cố định 2 tấn 4m LK LTD-2W
Mã sản phẩm: LK LTD-2W
Đăng ngày 03-07-2018 11:43:51 PM
Giá : 57.550.000 VND

Tời xích điện LK 2 tấn 4 m cố định LK LTD-2W
Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: LTD-2W (02sợi)
Tải trọng: 2 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 3.4 m/phút
Công suất motor nâng: 2.0 kw
Qui cách xích tải: Ø7.1 x 21 (mm) x 2 sợi
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Palăng xích điện di chuyển 490kg 4 điểm (một tốc độ) LK LTM-490
Mã sản phẩm: LK LTM-490
Đăng ngày 03-07-2018 11:10:52 PM
Giá : 47.950.000 VND

Tời xích điện LK 0.49 tấn 4 m di chuyển LK LTM-490
Mã sản phẩml: LTM-490
Tải trọng: 0.49 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 6.7 m/phút
Tốc độ di chuyển: 15.7 m/phút
Công suất motor di chuyển: 0.3kw
Công suất motor nâng: 1.8Kw
Qui cách xích tải: Ø6.3 x 19 (mm)
Hộp điều khiển: 6 nút + 1
E-STOP Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Palăng xích điện cố định 2 điểm (một tốc độ) LK LTH-490
Mã sản phẩm: LK LTH-490
Đăng ngày 03-07-2018 10:44:01 PM
Giá : 29.350.000 VND

Tời xích điện LK 0.49 tấn 4 m cố định LK LTH-490
Palăng xích điện cố định: Hiệu LK (H.Quốc)
Mã sản phẩm: LTH-490 (01sợi)
Tải trọng: 0.49 tấn
Chiều cao nâng: 4m
Tốc độ nâng/hạ: 6.7 m/phút
Công suất motor nâng: 0.8kw
Qui cách xích tải: Ø6.3 x 19 (mm)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz

Giới thiệu

Hồ sơ công ty

 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN THẾ KIM có tên giao dịch bằng tiếng anh là Tan The Kim Commercial - Production - Company Limited (viết tắt là TATEKSAFE). Công ty được thành lập theo quyết định số 0310820524 của Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/05/2011. https://smartmall.vn/ thuộc CÔNG...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi