Kềm răng kiểu Đức Asaki AK-8104 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8104
Đăng ngày 07-05-2020 12:05:41 AM

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Đức Asaki AK-8104
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8104
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Đức Asaki AK-8103 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8103
Đăng ngày 07-05-2020 12:03:37 AM

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Đức Asaki AK-8103
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8103
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Đức Asaki AK-8102 (150mm)
Mã sản phẩm: AK-8102
Đăng ngày 06-05-2020 11:51:55 PM

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Đức Asaki AK-8102
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8102
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Mỹ Asaki AK-8092 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8092
Đăng ngày 06-05-2020 07:26:22 AM

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Mỹ Asaki AK-8092
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8092
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Mỹ Asaki AK-8091 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8091
Đăng ngày 06-05-2020 07:24:55 AM

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Mỹ Asaki AK-8091
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8091
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Mỹ Asaki AK-8090 (150mm)
Mã sản phẩm: AK-8090
Đăng ngày 06-05-2020 07:23:01 AM

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Mỹ Asaki AK-8090
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8090
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8047 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8047
Đăng ngày 06-05-2020 07:10:56 AM

Kìm kẹp kết hợp cắt cán đen Asaki AK-8047
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8047
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8046 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8046
Đăng ngày 06-05-2020 06:55:01 AM

Kìm kẹp kết hợp cắt cán đen Asaki AK-8046
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8046
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8045 (150mm)
Mã sản phẩm: AK-8045
Đăng ngày 06-05-2020 06:49:10 AM

Kìm kẹp kết hợp cắt cán đen Asaki AK-8045
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8045
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8035 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8035
Đăng ngày 06-05-2020 06:28:33 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8035
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8035
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8034 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8034
Đăng ngày 06-05-2020 06:24:57 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8034
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8034
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8033
Mã sản phẩm: AK-8033
Đăng ngày 06-05-2020 06:20:26 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8033
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8033
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8023
Mã sản phẩm: AK-8023
Đăng ngày 06-05-2020 05:09:01 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8023
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8023
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2 mm và dây đồng 3mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8.5"/215mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8021
Mã sản phẩm: AK-8021
Đăng ngày 06-05-2020 05:03:40 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8021
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8021
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2 mm và dây đồng 3mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8002
Mã sản phẩm: AK-8002
Đăng ngày 06-05-2020 04:45:12 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8002
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8002
- Thương hiệu: Asaki/JAPAN
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2.3mm và dây đồng 3.2mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8.5"/215mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8000
Mã sản phẩm: AK-8000
Đăng ngày 06-05-2020 04:39:13 AM

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8000
- Thương hiệu: Asaki/JAPAN
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2.3mm và dây đồng 3.2mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi