Đầu phun sprinkler vách tường hướng ngang 68ºC Protector PS217
Mã sản phẩm: Protector PS217
Đăng ngày 19-08-2020 04:56:11 AM

Đầu phun dập lửa hướng ngang có bầu cảm nhiệt K=8.0 68°C DN20 Protector PS217
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS217
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Phun ngang.
- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 68ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN20(mm).
- Kích cỡ ren: 3/4”.
- Hệ số K (lưu lượng nước): 8.0US.
- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.

Đầu phun Sprinkler quay xuống 68ºC PROTECTOR PS216
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS216
Đăng ngày 19-08-2020 04:50:48 AM

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PROTECTOR PS216, DN20, K = 8.0, 68ºC
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS216
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Hướng xuống.
- Nhiệt độ hoạt động đầu phun: 68ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN20 (mm).
- Kích cỡ ren: 3/4”.
- Hệ số K (lưu lượng nước): 8.0US.
- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.

Đầu phun dập lửa hướng lên 68ºC PROTECTOR PS215
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS215
Đăng ngày 19-08-2020 04:39:29 AM

Đầu phun dập lửa hướng lên có bầu cảm nhiệt (K=8(115), 68ºC, DN20) PROTECTOR PS215
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS215

- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun : Đầu phun hướng lên 
- Chất liệu: Đồng 
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)
- Nhiệt độ kích hoạt: 68ºC
- Áp suất làm việc tối đa : 175 PSI (1200k Pa)
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)
- Thời gian bảo hành : 12 tháng
- Chứng từ kèm theo : CQ bản gốc hoặc sao y công chứng, nếu sản xuất nước ngoài cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng CO do phòng thương mại của nước sở tại cấp, tờ khai hải quan hoặc hợp đồng thương mại hàng hóa

Đầu phun Sprinkler quay xuống 68ºC PROTECTOR PS0122
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS0122
Đăng ngày 19-08-2020 01:10:51 AM

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PROTECTOR PS0122, DN20, K = 11.2, 68ºC
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS0122
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Hướng xuống.
- Nhiệt độ hoạt động đầu phun: 68ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN20 (mm).
- Kích cỡ ren: 3/4”.
- Hệ số K (lưu lượng nước): 11.2US.
- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.

Đầu phun dập lửa hướng lên 68ºC PROTECTOR PS019
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS019
Đăng ngày 19-08-2020 12:18:09 AM

Đầu phun dập lửa hướng lên có bầu cảm nhiệt (K=14(115), 68ºC, DN20) PROTECTOR PS019
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS019

- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun : Đầu phun hướng lên 
- Chất liệu: Đồng 
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)
- Nhiệt độ kích hoạt: 68ºC
- Áp suất làm việc tối đa : 175 PSI (1200k Pa)
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)
- Thời gian bảo hành : 12 tháng
- Chứng từ kèm theo : CQ bản gốc hoặc sao y công chứng, nếu sản xuất nước ngoài cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng CO do phòng thương mại của nước sở tại cấp, tờ khai hải quan hoặc hợp đồng thương mại hàng hóa

Đầu phun dập lửa hướng lên 68ºC PROTECTOR PS025
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS025
Đăng ngày 19-08-2020 12:12:26 AM

Đầu phun dập lửa hướng lên có bầu cảm nhiệt (K=14(115), 68ºC, DN20) PROTECTOR PS025
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS025

- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun : Đầu phun hướng lên 
- Chất liệu: Đồng 
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)
- Nhiệt độ kích hoạt: 68ºC
- Áp suất làm việc tối đa : 175 PSI (1200k Pa)
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)
- Thời gian bảo hành : 12 tháng
- Chứng từ kèm theo : CQ bản gốc hoặc sao y công chứng, nếu sản xuất nước ngoài cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng CO do phòng thương mại của nước sở tại cấp, tờ khai hải quan hoặc hợp đồng thương mại hàng hóa

Đầu phun dập lửa hướng xuống 68ºC PROTECTOR PS026
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS026
Đăng ngày 19-08-2020 12:00:22 AM

Đầu phun dập lửa hướng xuống có bầu cảm nhiệt (K=14(115), 68ºC, DN20) PROTECTOR PS026
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS026

- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun : Đầu phun hướng xuống 
- Chất liệu: Đồng 
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)
- Nhiệt độ kích hoạt: 68ºC
- Áp suất làm việc tối đa : 175 PSI (1200k Pa)
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)
- Thời gian bảo hành : 12 tháng
- Chứng từ kèm theo : CQ bản gốc hoặc sao y công chứng, nếu sản xuất nước ngoài cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng CO do phòng thương mại của nước sở tại cấp, tờ khai hải quan hoặc hợp đồng thương mại hàng hóa

Đầu phun dập lửa hướng xuống 68ºC phản ứng nhanh PROTECTOR PS020
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS020
Đăng ngày 18-08-2020 11:05:05 PM

Đầu phun dập lửa hướng xuống có bầu cảm nhiệt (K=14(115), 68ºC, DN20) phản ứng nhanh PROTECTOR PS020
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS020-68

- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun : Đầu phun hướng xuống phản ứng nhanh
- Chất liệu: Đồng 
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Đường kính tiêu chuẩn : DN 20 (mm)
- Nhiệt độ kích hoạt: 68ºC
- Áp suất làm việc tối đa : 175 PSI (1200k Pa)
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)
- Thời gian bảo hành : 12 tháng
- Chứng từ kèm theo : CQ bản gốc hoặc sao y công chứng, nếu sản xuất nước ngoài cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng CO do phòng thương mại của nước sở tại cấp, tờ khai hải quan hoặc hợp đồng thương mại hàng hóa

Van xả tràn DN150 (Deluge valve) Protector P-6
Mã sản phẩm: Protector P-6
Đăng ngày 18-08-2020 10:55:48 PM

Duluge Valve DN150 (điều khiển hệ thống sprinkler hở) Protector P-6
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : P-6
- Thương hiệu : PROTECTOR
- Xuất xứ : Đài Loan
- Kích cỡ: 150mm
- Áp lực vận hành: 175PSI (12,3bar).
- Áp lực thử ngiệm: 350PSI (24,6 bar).
- Chất liệu: Gang - Đồng
- Đầu vào, đầu ra tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với mặt bích ANSIN16.5 (150 Ib)

Van xả tràn DN100 (Deluge valve) Protector P-4
Mã sản phẩm: Protector P-4
Đăng ngày 18-08-2020 06:08:48 AM

Duluge Valve DN100 (điều khiển hệ thống sprinkler hở) Protector P-4
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : P-4
- Thương hiệu : PROTECTOR
- Xuất xứ : Đài Loan
- Kích cỡ: 100mm
- Áp lực vận hành: 175PSI (12,3bar).
- Áp lực thử ngiệm: 350PSI (24,6 bar).
- Chất liệu: Gang - Đồng
- Đầu vào, đầu ra tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với mặt bích ANSIN16.5 (150 Ib)

Van báo động DN200 PROTECTOR P-D200
Mã sản phẩm: PROTECTOR P-D200
Đăng ngày 18-08-2020 05:25:25 AM

Van báo động DN200 PROTECTOR P-D200 (gồm thân van, phụ kiện chuông, bình điều áp) điều khiển hệ thống sprinkler kín
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : P-D200
- Thương hiệu : PROTECTOR
- Xuất xứ : Đài Loan
- Kích cỡ: 200mm
- Áp lực vận hành: 175PSI (12,3bar).
- Áp lực thử ngiệm: 350PSI (24,6 bar).
- Chất liệu: Gang - Đồng
- Lưu lượng (tối đa): 2100 lít/ phút
- Tốc độ dòng chảy: 4,5m/s

Van báo động DN150 PROTECTOR P-D150
Mã sản phẩm: PROTECTOR P-D150
Đăng ngày 18-08-2020 05:04:04 AM

Van báo động DN150 PROTECTOR P-D150 (gồm thân van, phụ kiện chuông, bình điều áp) điều khiển hệ thống sprinkler kín
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : P-D150
- Thương hiệu : PROTECTOR
- Xuất xứ : Đài Loan
- Kích cỡ: 150mm
- Áp lực vận hành: 175PSI (12,3bar).
- Áp lực thử ngiệm: 350PSI (24,6 bar).
- Chất liệu: Gang - Đồng
- Lưu lượng (tối đa): 2100 lít/ phút
- Tốc độ dòng chảy: 4,5m/s

Van báo động DN100 PROTECTOR P-D100
Mã sản phẩm: PROTECTOR P-D100
Đăng ngày 18-08-2020 04:53:24 AM

Van báo động DN100 PROTECTOR P-D100 (gồm thân van, phụ kiện chuông, bình điều áp) điều khiển hệ thống sprinkler kín
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : P-D100
- Thương hiệu : PROTECTOR
- Xuất xứ : Đài Loan
- Kích cỡ: 100mm
- Áp lực vận hành: 175PSI (12,3bar).
- Áp lực thử ngiệm: 350PSI (24,6 bar).
- Chất liệu: Gang - Đồng
- Lưu lượng (tối đa): 2100 lít/ phút
- Tốc độ dòng chảy: 4,5m/s

Đầu phun dập lửa tạo màng ngăn dạng hở Protector PS221
Mã sản phẩm: Protector PS22
Đăng ngày 07-08-2020 12:31:54 AM

Đầu phun dập lửa tạo màng ngăn dạng hở K=11.2(160) Protector PS221
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS221
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Màng ngăn.
- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 68ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN20 (mm).
- Hệ số K (lưu lượng nước): 11.2US.
- Áp suất làm việc tối đa: 175 psi (1.2Mpa).

Đầu phun dập lửa tạo màng ngăn dạng hở Protector PS308
Mã sản phẩm: Protector PS308
Đăng ngày 07-08-2020 12:29:43 AM

Đầu phun dập lửa tạo màng ngăn dạng hở K=8.0(115) Protector PS308
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS308
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Màng ngăn.
- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 68ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN20 (mm).
- Hệ số K (lưu lượng nước): 8.0US.
- Áp suất làm việc tối đa: 175 psi (1.2Mpa).

Đầu phun sprinkler vách tường hướng ngang 141ºC Protector PS007
Mã sản phẩm: Protector PS007-141
Đăng ngày 06-08-2020 11:50:17 PM

Đầu phun dập lửa hướng ngang có bầu cảm nhiệt K=5.6 141°C DN15 Protector PS007
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS007
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Phun ngang.
- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 141ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN15 (mm).
- Kích cỡ ren: 1/2”.
- Hệ số K (lưu lượng nước): 5.6US.
- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.

Đầu phun sprinkler vách tường hướng ngang 93ºC Protector PS007
Mã sản phẩm: Protector PS007-93
Đăng ngày 06-08-2020 11:43:42 PM

Đầu phun dập lửa hướng ngang có bầu cảm nhiệt K=5.6 93°C DN15 Protector PS007
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS007
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Phun ngang.
- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 93ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN15 (mm).
- Kích cỡ ren: 1/2”.
- Hệ số K (lưu lượng nước): 5.6US.
- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.

Đầu phun sprinkler vách tường hướng ngang 79ºC Protector PS007
Mã sản phẩm: Protector PS007-79
Đăng ngày 06-08-2020 11:40:50 PM

Đầu phun dập lửa hướng ngang có bầu cảm nhiệt K=5.6 79°C DN15 Protector PS007
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS007
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Loại đầu phun: Phun ngang.
- Nhiệt độ hoạt động của đầu phun: 79ºC.
- Đường kính tiêu chuẩn: DN15 (mm).
- Kích cỡ ren: 1/2”.
- Hệ số K (lưu lượng nước): 5.6US.
- Sắc dịch hiển thị tiêu chuẩn: Màu đỏ.

Đầu phun Sprinkler quay lên 141ºC phản ứng nhanh PROTECTOR PS005
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS005-141
Đăng ngày 06-08-2020 10:57:36 PM

Đầu phun dập lửa hướng lên có bầu cảm nhiệt (K=5.6(80), 141ºC, DN15) phản ứng nhanh PROTECTOR PS005
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS005
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Chất liệu: Mạ chrome
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Kích thước: DN15.
- Nhiệt độ kích hoạt: 141ºC
- Áp suất làm việc: tối đa 12 Bar
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)

Đầu phun Sprinkler quay lên 93ºC phản ứng nhanh PROTECTOR PS005
Mã sản phẩm: PROTECTOR PS005-93
Đăng ngày 06-08-2020 10:42:39 PM

Đầu phun dập lửa hướng lên có bầu cảm nhiệt (K=5.6(80), 93ºC, DN15) phản ứng nhanh PROTECTOR PS005
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: PS005
- Nhà sản xuất: PROTECTOR
- Xuất xứ: Đài Loan
- Chất liệu: Mạ chrome
- Tiêu chuẩn: UL/FM. Có dòng sản phẩm UL non FM.
- Kích thước: DN15.
- Nhiệt độ kích hoạt: 93ºC
- Áp suất làm việc: tối đa 12 Bar
- Áp suất kiểm tra : 500PSI (3450 kPa)
- Áp suất vận hành tối thiểu : 7 PSI (48 kPa)

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi