Tời quay tay bánh cóc chất liệu inox 300kg Maxpull ERSB-3
Mã sản phẩm: Maxpull ERSB-3
Đăng ngày 18-05-2021 01:00:33 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay bánh cóc bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 300kg Maxpull ERSB-3
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ERSB-3
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940N (300 kgf) ø6 Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 4:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15.9 kg

Tời quay tay bánh cóc chất liệu inox 100kg Maxpull ERSB-1
Mã sản phẩm: Maxpull ERSB-1
Đăng ngày 18-05-2021 12:55:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay bánh cóc bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 100kg Maxpull ERSB-1
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ERSB-1
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) ø5 Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) 
+ Lớp 3:187N (19,0kgf)
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 9 kg

Tời quay tay chất liệu inox 1000kg Maxpull ESB-10
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-10
Đăng ngày 18-05-2021 12:27:36 PM
Giá : 41.950.000 VND

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 1000kg Maxpull ESB-10
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-10
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800N (1000 kgf) ø8 Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø8mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 16.6 kg

Tời quay tay chất liệu inox 500kg Maxpull ESB-5
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-5
Đăng ngày 18-05-2021 10:55:18 AM
Giá : 37.950.000 VND

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 500kg Maxpull ESB-5
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-5
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900N (500 kgf) ø6 Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15.6 kg

Tời quay tay chất liệu inox 300kg Maxpull ESB-3
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-3
Đăng ngày 17-05-2021 07:02:49 PM
Giá : 34.950.000 VND

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 300kg Maxpull ESB-3
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-3
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940N (300 kgf) ø6 Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 14.3 kg

Tời quay tay chất liệu inox 100kg Maxpull ESB-1
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-1
Đăng ngày 17-05-2021 06:20:04 PM
Giá : 24.950.000 VND

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 100kg Maxpull ESB-1
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-1
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) ø5 Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) 
+ Lớp 3:187N (19,0kgf)
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 7,4 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 3000kg Maxpull GM-30-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-30-GS
Đăng ngày 17-05-2021 05:24:45 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 3000kg MAXPULL GM-30-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-30-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 29400 N (3000 kgf) ø12 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø12mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/35.5
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:137N (13,9kgf)
+ Lớp 2:169N (17,2kgf)
+ Lớp 3:201N (20,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 37.7kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 2000kg Maxpull GM-20-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-20-GS
Đăng ngày 17-05-2021 05:14:37 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 2000kg MAXPULL GM-20-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-20-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600 N (2000 kgf) ø9 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø9mm(6×37) x 38m
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:157N (16,0kgf)
+ Lớp 2:186N (18,9kgf)
+ Lớp 3:214N (21,8kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 28.2kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 1000kg Maxpull GM-10-GS
Mã sản phẩm: GM-10-GS
Đăng ngày 17-05-2021 05:04:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 1000kg MAXPULL GM-10-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-10-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800 N (1000 kgf) ø8 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø8mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 16.4kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 500kg Maxpull GM-5-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-5-GS
Đăng ngày 17-05-2021 04:53:32 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 500kg MAXPULL GM-5-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-5-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900 N (500 kgf) ø6 Quấn dây lên đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15,3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 300kg Maxpull GM-3-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-3-GS
Đăng ngày 17-05-2021 04:38:14 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 300kg MAXPULL GM-3-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-3-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940 N (300 kgf) ø6 Quấn dây lên đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 14,1 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 100kg Maxpull GM-1-GS
Mã sản phẩm: MAXPULL GM-1-GS
Đăng ngày 17-05-2021 01:29:49 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 100kg MAXPULL GM-1-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-1-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) 5φ Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) ;
+ Lớp 3:187N (19,0kgf);
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 7,2 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 3000kg Maxpull MR-30
Mã sản phẩm: Maxpull MR-30
Đăng ngày 17-05-2021 12:08:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 3000kg Maxpull MR-30
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-30
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 29400 N (3000 kgf) 12φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ12 * 35m
- Tỷ số truyền : 1/35.5
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:137N (13,9kgf)
+ Lớp 2:169N (17,2kgf)
+ Lớp 3:201N (20,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 38.6 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 2000kg Maxpull MR-20
Mã sản phẩm: Maxpull MR-20
Đăng ngày 17-05-2021 11:51:45 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 2000kg Maxpull MR-20
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-20
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600 N (2000 kgf) 9φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ9 * 38m
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:157N (16,0kgf)
+ Lớp 2:186N (18,9kgf)
+ Lớp 3:214N (21,8kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 29.1 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 1000kg Maxpull MR-10
Mã sản phẩm: Maxpull MR-10
Đăng ngày 17-05-2021 11:26:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 1000kg Maxpull MR-10
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-10
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800 N (1000 kgf) 8φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ8 * 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 17.3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 500kg Maxpull MR-5
Mã sản phẩm: Maxpull MR-5
Đăng ngày 17-05-2021 11:15:23 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 500kg Maxpull MR-5
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-5
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900 N (500 kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ6 * 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 16.3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 300kg Maxpull MR-3
Mã sản phẩm: Maxpull MR-3
Đăng ngày 17-05-2021 11:06:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 300kg Maxpull MR-3
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-3
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940 N (300 kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ6 * 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 100kg Maxpull MR-1
Mã sản phẩm: Maxpull MR-1
Đăng ngày 15-05-2021 01:20:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 100kg Maxpull MR-1
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-1
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) 5φ Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : φ5 * 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) ;
+ Lớp 3:187N (19,0kgf);
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 8,1 kg

Tời cáp quay tay kéo ngang 2000kg Maxpull MC-20
Mã sản phẩm: Maxpull MC-20
Đăng ngày 15-05-2021 11:34:42 AM
Giá : 28.950.000 VND

Tời quay tay kéo ngang 2000kg Maxpull MC-20
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm : MC-20
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600N (2000kgf)
- Đường kính dây cáp : Φ9mm
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực vận hành tay quay : 128N (13.0kgf)
- Chiều dài tay quay : 370mm
- Trọng lượng : 31.3 kg

Tời cáp quay tay kéo ngang 1000kg Maxpull MC-10
Mã sản phẩm: Maxpull MC-10
Đăng ngày 15-05-2021 11:24:10 AM
Giá : 23.595.000 VND

Tời quay tay kéo ngang 1000kg Maxpull MC-10
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm : MC-10
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800N (1000kgf)
- Đường kính dây cáp : Φ8mm
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực vận hành tay quay : 106N (10.8kgf)
- Chiều dài tay quay : 300mm
- Trọng lượng : 20.1 kg

Giới thiệu

Sứ mệnh tầm nhìn

1. TẦM NHÌN: Tầm nhìn của https://smartmall.vn là trở thành website và công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và tư vấn các giải pháp, thiết bị thuộc các lĩnh vực An Ninh An Toàn, Khoa Học Kỹ Thuật & Công Nghiệp: Thiết bị an toàn bảo hộ lao động – Thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và...

Tin xem nhiều

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi