Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWM1-6M
Mã sản phẩm: KDWM1-6M
Đăng ngày 06-07-2018 10:11:11 AM
Giá : 65.550.000 đ

Tời cáp điện dầm đơn 1 Tấn 6m-Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KDWM1-6M
Tải trọng nâng: 1 Tấn
Chiều cao nâng hạ: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 10 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2.4 x 4 (kw x p)
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 x 4 (kw x p)
I-Beam/ H-Beam: 100 mm
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Điện áp điều khiển: 48 V
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 2 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Mã sản phẩm: KDWM2-6M
Đăng ngày 06-07-2018 10:05:12 AM
Giá : 78.500.000 đ

Tời cáp điện dầm đơn 2 Tấn 6m-Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ
Mã hiệu: KDWM2-6
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6m
Tốc độ nâng hạ: 8,4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3,7 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KDWM3-6M
Mã sản phẩm: KDWM3-6M
Đăng ngày 06-07-2018 10:18:46 AM
Giá : 86.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 6m
Mã hiệu: KDWM 3
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Tời cáp điện dầm đơn 2 Tấn 12m-Kukdong Hàn Quốc
Mã sản phẩm: KDWM2-12M
Đăng ngày 06-07-2018 06:52:40 AM
Giá : 91.500.000 đ

Palang cáp điện dầm đơn Kukdong Hàn Quốc  2 Tấn/12m
Palang cáp điện - Dầm đơn
Mã hiệu: KDWM2-12M
Tải trọng nâng: 2 Tấn
Chiều cao nâng hạ: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 x 4 (kw x p)
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 x 4 (kw x p)
I-Beam/ H-Beam: 125 mm
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Điện áp điều khiển: 48 V
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong hoist - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tấn 6m KUKDONG KDWMC1-6M
Mã sản phẩm: KDWMC1-6M
Đăng ngày 09-07-2018 04:46:52 AM
Giá : 91.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 1 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 1 tấn 6m
Mã hiệu: KDWMC1-6
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 10 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2.4 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 3 tấn12m KUKDONG KDWM3-12M
Mã sản phẩm: KDWM3-12M
Đăng ngày 06-07-2018 10:23:52 AM
Giá : 105.550.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: KDWM 3-12
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 7,5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tấn 12m KUKDONG KDWMC1-12M
Mã sản phẩm: KDWMC1-12M
Đăng ngày 09-07-2018 04:50:15 AM
Giá : 108.650.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 1 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 1 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC1-12
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 10 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 2.4 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 3 tấn 6m KUKDONG KDWMC3-6M
Mã sản phẩm: KDWMC3-6M
Đăng ngày 09-07-2018 05:02:48 AM
Giá : 110.565.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 3 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 3 tấn 6m
Mã hiệu: KDWMC3-6
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 2 tấn 6m KUKDONG KDWMC2-6M
Mã sản phẩm: KDWMC2-6M
Đăng ngày 09-07-2018 04:54:53 AM
Giá : 110.565.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 2 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 2 tấn 6m
Mã hiệu: KDWMC2-6
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tấn 12m KUKDONG KDWD2-12M
Mã sản phẩm: KDWD2-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:06:15 AM
Giá : 112.065.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD2-12
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 12m KUKDONG KDWD3-12M
Mã sản phẩm: KDWD3-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:31:03 AM
Giá : 117.065.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD3-12
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 2 tấn 12m KUKDONG KDWMC2-12M
Mã sản phẩm: KDWMC2-12M
Đăng ngày 09-07-2018 04:58:01 AM
Giá : 126.555.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 2 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC2-12
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWM5-12M
Mã sản phẩm: KDWM5-12M
Đăng ngày 06-07-2018 10:48:39 AM
Giá : 135.550.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWM5-6M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KDWM5-6M
Mã sản phẩm: KDWM5-6M
Đăng ngày 06-07-2018 10:29:23 AM
Giá : 135.550.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 6m
Mã hiệu: KDWM5-6M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 4,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 2 tấn 18m KUKDONG KDWD2-18M
Mã sản phẩm: KDWD2-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:10:13 AM
Giá : 139.235.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD2-18
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 3 tấn 12m KUKDONG KDWMC3-12M
Mã sản phẩm: KDWMC3-12M
Đăng ngày 09-07-2018 05:06:00 AM
Giá : 141.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 3 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC3-12
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 12m KUKDONG KDWD5-12M
Mã sản phẩm: KDWD5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:46:07 AM
Giá : 142.615.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD5-12
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 2 tấn 12m KUKDONG KDWDC2-12M
Mã sản phẩm: KDWDC2-12M
Đăng ngày 09-07-2018 10:40:47 AM
Giá : 144.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC2-12
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 12m KUKDONG KDWDC3-12M
Mã sản phẩm: KDWDC3-12M
Đăng ngày 09-07-2018 10:47:43 AM
Giá : 151.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC3-12
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 18m KUKDONG KDWD3-18M
Mã sản phẩm: KDWD3-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:27:16 AM
Giá : 154.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD3-18
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 5 tấn 6m KUKDONG KDWMC5-6M
Mã sản phẩm: KDWMC5-6M
Đăng ngày 09-07-2018 05:11:37 AM
Giá : 156.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 5 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 5 tấn 6m
Mã hiệu: KDWMC5-6
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWM7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWM7.5-12M
Đăng ngày 06-07-2018 12:11:31 PM
Giá : 166.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWM7.5-12M
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Thông số cáp : ᴓ14 x 4
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWD7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWD7.5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:57:01 AM
Giá : 166.530.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD7.5-12
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 2 tấn 18m KUKDONG KDWDC2-18M
Mã sản phẩm: KDWDC2-18M
Đăng ngày 09-07-2018 10:42:51 AM
Giá : 168.350.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC2-18
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 5 tấn 12m KUKDONG KDWMC5-12M
Mã sản phẩm: KDWMC5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 05:14:34 AM
Giá : 169.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC5-12
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 12m KUKDONG KDWDC5-12M
Mã sản phẩm: KDWDC5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 10:53:44 AM
Giá : 179.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC5-12
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 18m KUKDONG KDWDC3-18M
Mã sản phẩm: KDWDC3-18M
Đăng ngày 09-07-2018 10:50:09 AM
Giá : 182.000.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC3-18
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 18m KUKDONG KDWD5-18M
Mã sản phẩm: KDWD5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:51:56 AM
Giá : 182.000.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD5-18
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 cấp tốc độ 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWM7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWM7.5-18M
Đăng ngày 06-07-2018 12:15:27 PM
Giá : 198.850.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWM7.5-18M
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Thông số cáp : ᴓ14 x 4
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5,5 kw
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWMC7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWMC7.5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 05:20:10 AM
Giá : 207.350.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC7.5-12
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWDC7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWDC7.5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 12:04:52 PM
Giá : 210.650.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC7.5-12
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 12m KUKDONG KDWM10-12M
Mã sản phẩm: KDWM10-12M
Đăng ngày 06-07-2018 12:39:40 PM
Giá : 214.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWM10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 x 2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 18m KUKDONG KDWDC5-18M
Mã sản phẩm: KDWDC5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 10:55:52 AM
Giá : 221.000.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC5-18
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 10 tấn 12m KUKDONG KDWD10-12M
Mã sản phẩm: KDWD10-12M
Đăng ngày 09-07-2018 07:07:30 AM
Giá : 224.250.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWD7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWD7.5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 07:01:55 AM
Giá : 234.915.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD7.5-18
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWMC7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWMC7.5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 05:23:04 AM
Giá : 241.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWMC7.5-18
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWDC7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWDC7.5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 12:07:07 PM
Giá : 258.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC7.5-18
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 18m KUKDONG KDWM10-18M
Mã sản phẩm: KDWM10-18M
Đăng ngày 06-07-2018 12:42:28 PM
Giá : 265.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 10 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 10 tấn 18m
Mã hiệu: KDWM10-18
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3,7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0,75 x 2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 12m KUKDONG KDWMC10-12M
Mã sản phẩm: KDWMC10-12M
Đăng ngày 09-07-2018 05:27:12 AM
Giá : 268.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 10 tấn 12m KUKDONG KDWDC10-12M
Mã sản phẩm: KDWDC10-12M
Đăng ngày 09-07-2018 12:11:19 PM
Giá : 279.630.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây