Palăng xích kéo tay chống cháy nổ 10 tấn DAESAN EXDSN10
Mã sản phẩm: DAESAN EXDSN10
Đăng ngày 28-09-2021 06:06:08 AM
Giá : 229.750.000 đ

Palang chống cháy nổ và tia lửa điện được thiết kế cho môi trường dễ cháy nổ với hệ thống treo và móc tải bằng đồng chống tia lửa, toàn bộ; xích kéo tay bằng thép không gỉ và xích tải mạ niken không gỉ; và bánh xe bằng đồng cho con chạy với điểm dừng an toàn và tấm chắn cao su.

Palăng xích kéo tay chống cháy nổ 5 tấn DAESAN EXDSN5
Mã sản phẩm: L001010
Đăng ngày 28-09-2021 06:01:25 AM
Giá : 101.250.000 đ

Palang chống cháy nổ và tia lửa điện được thiết kế cho môi trường dễ cháy nổ với hệ thống treo và móc tải bằng đồng chống tia lửa, toàn bộ; xích kéo tay bằng thép không gỉ và xích tải mạ niken không gỉ; và bánh xe bằng đồng cho con chạy với điểm dừng an toàn và tấm chắn cao su.

Palăng xích kéo tay chống cháy nổ 3 tấn DAESAN EXDSN3
Mã sản phẩm: DAESAN EXDSN3
Đăng ngày 28-09-2021 05:56:03 AM
Giá : 65.665.000 đ

Palang chống cháy nổ và tia lửa điện được thiết kế cho môi trường dễ cháy nổ với hệ thống treo và móc tải bằng đồng chống tia lửa, toàn bộ; xích kéo tay bằng thép không gỉ và xích tải mạ niken không gỉ; và bánh xe bằng đồng cho con chạy với điểm dừng an toàn và tấm chắn cao su.

Palăng xích kéo tay chống cháy nổ 2 tấn DAESAN EXDSN2
Mã sản phẩm: DAESAN EXDSN2
Đăng ngày 28-09-2021 05:47:43 AM
Giá : 51.650.000 đ

Palang chống cháy nổ và tia lửa điện được thiết kế cho môi trường dễ cháy nổ với hệ thống treo và móc tải bằng đồng chống tia lửa, toàn bộ; xích kéo tay bằng thép không gỉ và xích tải mạ niken không gỉ; và bánh xe bằng đồng cho con chạy với điểm dừng an toàn và tấm chắn cao su.

Palăng xích kéo tay chống cháy nổ 1 tấn DAESAN EXDSN1
Mã sản phẩm: DAESAN EXDSN1
Đăng ngày 27-09-2021 06:07:31 PM
Giá : 27.485.000 đ

Palang chống cháy nổ và tia lửa điện được thiết kế cho môi trường dễ cháy nổ với hệ thống treo và móc tải bằng đồng chống tia lửa, toàn bộ; xích kéo tay bằng thép không gỉ và xích tải mạ niken không gỉ; và bánh xe bằng đồng cho con chạy với điểm dừng an toàn và tấm chắn cao su.

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn Kawasaki VC-05
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-05
Đăng ngày 17-12-2020 12:09:37 PM
Giá bán: Liên hệ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 0.5 tấn Kawasaki VC-0.5 chiều cao nâng 2.5m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn Kawasaki VC-05 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn Kawasaki VC-7.5
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-7.5
Đăng ngày 17-12-2020 12:02:20 PM
Giá bán: Liên hệ

Pa lăng xích kéo tay tải trọng nâng 7500kg Kawasaki VC-7.5
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn Kawasaki VC-7.5 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 20 tấn Kawasaki VC-20
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-20
Đăng ngày 17-12-2020 04:41:23 AM
Giá : 24.500.000 đ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 20000kg Kawasaki VC-20 chiều cao nâng 3.5m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 20 tấn Kawasaki VC-20 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn Kawasaki VC-10
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-10
Đăng ngày 17-12-2020 04:25:31 AM
Giá : 10.500.000 đ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 10000kg Kawasaki VC-10 chiều cao nâng 3.5m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 10 tấn Kawasaki VC-10 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn Kawasaki VC-5
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-5
Đăng ngày 17-12-2020 03:47:32 AM
Giá : 4.250.000 đ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 5000kg Kawasaki VC-5 chiều cao nâng 3m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 5 tấn Kawasaki VC-5 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn Kawasaki VC-3
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-3
Đăng ngày 17-12-2020 03:32:22 AM
Giá : 3.050.000 đ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 3000kg Kawasaki VC-3 chiều cao nâng 3m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 3 tấn Kawasaki VC-3 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Kawasaki VC-2
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-2
Đăng ngày 16-12-2020 12:29:52 PM
Giá : 2.350.000 đ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 2000kg Kawasaki VC-2 chiều cao nâng 3m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Kawasaki VC-2 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Kawasaki VC-1
Mã sản phẩm: Kawasaki VC-1
Đăng ngày 16-12-2020 11:53:40 AM
Giá : 1.550.000 đ

Palăng xích kéo tay tải trọng nâng 1000kg Kawasaki VC-1 chiều cao nâng 2.5m
Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng của Châu Âu, sản phẩm được làm bằng thép cao cấp, cho độ bền cao, an toàn khi sử dụng. Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Kawasaki VC1 chống lại bào mòn và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Đây là sảm phẩm được sử dụng nhiều trong các kho bãi, cơ khí, nâng đỡ các vật nặng ......Với thiết kế chốt kép nên rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng.

Palang xích kéo tay tải trọng 10 tấn HAK CB-B100
Mã sản phẩm: HAK CB-B100
Đăng ngày 11-11-2020 10:37:45 AM
Giá : 6.550.000 đ

Palăng xích kéo tay 10 tấn HAK CB-B100
Thông số kỷ thuật
- Model : CB-B100
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Số lượng dây xích : 4 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Đường kính dây xích : 10mm x 3m
- Xích kéo tay : 5.0x22.8
- Khối lượng :69,3 kg
- Kích thước : 370 x190 x 1000 mm
- Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay tải trọng 5000kg HAK CB-B050
Mã sản phẩm: HAK CB-B050
Đăng ngày 11-11-2020 10:29:36 AM
Giá : 3.350.000 đ

Palăng xích kéo tay 5 tấn HAK CB-B050
Thông số kỷ thuật
- Model : CB-B050
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Đường kính dây xích : 10mm x 3m
- Xích kéo tay : 5.0x22.8
- Khối lượng :36,4 kg
- Kích thước : 240 x175 x 690 mm
- Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay tải trọng 3000kg HAK CB-B030
Mã sản phẩm: HAK CB-B030
Đăng ngày 11-11-2020 09:35:45 AM
Giá : 2.450.000 đ

Palăng xích kéo tay 3000kg HAK CB-B030
Thông số kỷ thuật
- Model : CB-B030
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Số lượng dây xích : 2 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 3 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
- Đường kính dây xích : 8mm x 3m
- Xích kéo tay : 5.0x22.8
- Khối lượng :21,7 kg
- Kích thước : 190 x143 x 520 mm
- Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay tải trọng 2000kg HAK CB-B020
Mã sản phẩm: HAK CB-B020
Đăng ngày 11-11-2020 09:17:50 AM
Giá : 1.950.000 đ

Palăng xích kéo tay 2000kg HAK CB-B020
Thông số kỷ thuật
- Model : CB-B020
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Số lượng dây xích : 1 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 2 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
- Đường kính dây xích : 8 mm x 2,5m
- Xích kéo tay : 5.0x22.8
- Khối lượng :19,4 kg
- Kích thước : 190 x175 x 480 mm
- Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay tải trọng 1500kg HAK CB-B015
Mã sản phẩm: HAK CB-B015
Đăng ngày 11-11-2020 05:47:24 AM
Giá : 1.550.000 đ

Palăng xích kéo tay 1500kg HAK CB-B015
Thông số kỷ thuật
- Model : CB-B015
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Số lượng dây xích : 1 sợi
- Tải trọng nâng hạ : 1.5 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
- Đường kính dây xích : 8 mm x 2,5m
- Xích kéo tay : 5.0x22.8
- Khối lượng :14,5 kg
- Kích thước : 165 x143 x 430 mm
- Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay tải trọng 500kg HAK CB-B005
Mã sản phẩm: HAK CB-B005
Đăng ngày 11-11-2020 05:42:52 AM
Giá : 1.350.000 đ

Palăng xích kéo tay 500kg HAK CB-B005
Thông số kỷ thuật
- Model : CB-B005
- Thương hiệu : HAK
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Số lượng dây xích : 1 cái
- Tải trọng nâng hạ : 0.5 tấn
- Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
- Đường kính dây xích : 6 mm x 2,5m
- Xích kéo tay : 5.0x22.8
- Khối lượng :9 kg
- Kích thước : 140 x123 x 350 mm
- Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay tải trọng 1000kg HAK CB-B010
Mã sản phẩm: HAK CB-B010
Đăng ngày 11-11-2020 05:15:55 AM
Giá : 1.550.000 đ

Palăng xích kéo tay 1000kg HAK CB-B010
Thông số kỷ thuật
Model : CB-B010
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 cái
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
Đường kính dây xích : 6 mm x 2,5m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :11,8 kg
Kích thước : 245 x143 x 390 mm
Bảo hành : 06 tháng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây